آمار تعداد درخواست های ثبت و ارائه شده  به مشترکین طی سالهای 98 و هشت ماه اول  99

سال تعداد درخواست جهت ارائه خدمت تعداد درخواست ارائه شده
سال98 3311 1690
هشت ماه اول سال99 2012 713

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲

آمار تعداد درخواست های ثبت و ارائه شده هر خدمت به مشترکین در سال 98

دسته بندی نام امکانات تعداد درخواست جهت ارائه خدمت تعداد درخواست ارائه شده
خدمات جانبی زیرساخت ارتباطی خدمات(فضا-دکل-برق- کولوکیشن) 2357 1163
پهنای باند پهنای باند ابر انتقال 528 370
پهنای باند لینک نقطه به نقطه اختصاصی 196 83
پهنای باند پهنای باند ابر انتقال 107 46
پهنای باند پهنای باند داخلیIXP 67 24
پهنای باند پهنای باند داده داخلی (NIN) 9 1
پهنای باند شبکه اختصاصی مجازی (VPN) 4 2
زیرساخت های برقراری مکالمه اتصال به ابر سوئیچ بین الملل صادره(VoIP) 1 1


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۵۵

آمار تعداد درخواست های ثبت و ارائه شده هر خدمت به مشترکین در هشت ماه اول سال 99

دسته بندی نام امکانات تعداد درخواست جهت ارائه خدمت تعداد درخواست ارائه شده
خدمات جانبی زیرساخت ارتباطی خدمات(دکل - فضا- برق-کولوکیشن) 1499 566
پهنای باند پهنای باند ابر انتقال 253 121
پهنای باند پهنای باند اینترنت 53 5
پهنای باند لینک نقطه به نقطه اختصاصی 52 18
پهنای باند پهنای باند داخلیIXP 42 7


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۵۷