خدمات جانبی

 

اجازه استفاده از فضای دکل ارتباطی

 

اجازه بهره برداری از برق

 

اجازه تردد از جاده اختصاصی شرکت ارتباطات زیرساخت

 

اجازه استفاده از فضای خام شرکت ارتباطات زیرساخت

 

اجازه استفاده از تارتاریک

 

اجازه استفاده از هم مکانی (colocation)

 

نگهداری تجهیزات ارتباطی بین الملل

 

اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – کابل رابط

 

اجازه استفاده از اتصال فیزیکی – cross connection