انتقال نقطه به نقطه اختصاصی  (تعرفه مصوبه 237)

خطوط استیجاری بین شهری درظرفیتهای مختلف از e1 تا stm16 ارایه میشود. این سرویس انتقال ،‌ بین دو نقطه SC/PCیا سایر ایستگاه های تحت پوشش شبکه زیر ساخت که در قرارداد مشخص میشود، ارایه میگردد واجاره آن به صورت دوره ای دریافت می شود.

 واگذاری خط استیجاری بین الملل

این سرویس در حال حاضر در ظرفیت های64 kbps تا 512kbpsبه مشتریان خاص خصوصاً مشتریان دولتی پس از تایید ضرورت واگذاری سرویس ، ارایه شده و اجاره آن به صورت دوره ای از مشتریان اخذ می شود. شرکت زیرساخت ازطریق ظرفیت های موجود (کانال ماهواره، مایکروویو وغیره) درخواست مورد نظر را اختصاص میدهد درصورت عدم وجود ظرفیت لازم شرکت زیرساخت باتوجه به میزان و اهمیت تقاضا اقدام به اجاره ظرفیت ازشرکتهای بین الملل کابلی و یا ماهواره ای وتخصیص آن به مشتری میکند.

جهت دریافت این سرویس می توانید:

-از طریق شماره گیری 1588 در سراسر کشور می توانند با اداره کل بازاریابی و امور تجاری تماس حاصل فرمایند .

-شماره تماس با همکاران بخش میز خدمت 88115623 ، 88115628 و   88115630

  ارائه خدمات حضوری : از ساعت 8 الی 30/16( روزهای اداری)

ارائه خدمات الکترونیک : در تمامی ساعات و روزهای هفته به صورت الکترونیک امکانپذیر   می باشد.

واجدین شرایط دریافت لینک نقطه به نقطه

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات

سوالات متداول

 

روش

 

 

 

بسمه تعالی

 

 فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                      

1- عنوان خدمت: ارائه سرویس PTP (بین شهری ، بین استانی و بین الملل)

2- شناسه خدمت

 ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت ارتباطات زیرساخت

نام دستگاه مادر: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارائه لینک ارتباطی با ظرفیت های مختلف (در ابتدای واگذاری حداقل یک E1 برای بین استانی و بین شهری و حداقل 64 KB/S برای بین الملل)

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به کسب و کار (G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

  نهاد ها و سازمانها و اپراتورهای دارای مجوز

ماهیت خدمت

 

    حاکمیتی

    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

    منطقه ای

    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

  سلامت

   مالیات

   کسب و کار

 تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

   مدارک و گواهینامه­ ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

1-ارائه درخواست همراه با تکمیل فرمهای مربوطه 2-ارائه مجوز دریافت پهنای باند از سازمان تنظیم مقررات 3- روزنامه رسمی 4- اساسنامه شرکت 5- فرم پولشویی 6-ارائه نامه توجیهی هدف از دریافت سرویس و چگونگی انتقال پهنای باند از نقاط حضور دیتای زیرساخت تا محل مورد استفاده آن شرکت.

قوانین و مقررات بالادستی

طبق مصوبات شماره 19 تاریخ 1385/10/03و شماره 2 جلسه شماره 212 مورخه 1394/01/23سازمان تنظیم مقررات رادیویی که به پیوست میباشد.

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 

 

  . . .  خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال حدود 200 مشتری

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

حدود 15 روز

تواتر

    یکبار برای همیشه                  

 

 

                        چند  بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوری

2 یا 3 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

اجاره ماهیانه هر E1 بین استانی 8میلیون ریال برای بین شهری 4 میلیون ریال

2174839006007 بانک ملی شعبه مخابرات

 

برای هر E1 بین شهری 4 میلیون ریال

 

 

برای هر 64KB/S بین الملل 15 میلیون ریال

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

از طریق مراجعه به https://services.tic.ir امکانپذیر می باشد.

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سایت شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش خدمات  

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    دفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    دفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی) از طریق نرم افزار واگذاری مدارات و دبیرخانه بدون کاغذ

   غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباط خدمت باسایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی)در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

اداره کل مهندسی عملیات شبکه دیتا

بررسی امکانات فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت باسایردستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-درخواست سرویس

2-بررسی سرویس درخواستی

3-بررسی امکانات سرویس درخواستی

4-بررسی درخواست به لحاظ امنیتی

5-بررسی امکانات و تهیه طرح در صورت نبود طرح اولیه

6- انعقاد قرارداد و اخذ امضاء های مجاز

7-ارائه سرویس درخواستی

8-بهره برداری از سرویس دایری

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

سمیه میرگلوی بیات

تلفن:

88115571

پست الکترونیک:

bayat@tic.ir

واحد مربوط:  معاونت راهبردی وتوسعه کسب وکار

 

سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی

سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی
1- از اطلاع رسانی نسبت به سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*
2- زمان انتظار برای دریافت سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی مناسب است.

*
3-از فرایند درخواست سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی به¬صورت حضوری رضایت دارم.

*
4- از فرآیند درخواست سرویس سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی به¬صورت الکترونیکی رضایت داریم.

*
5- از خدمات پشتیبانی سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی TDMرضایت دارم.

*
6-از تعرفه سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*
7-از کیفیت سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*
8-از ظرفیت های تخصیص یافته (64 kbps تا( 512kbps به سرویس انتقال نقطه به نقطه اختصاصی رضایت دارم.

*