• شرح مختصر
  • مکانی با امکانات بنا و یا بدون بنا در مراکز یا ایستگاه‌های ماکروویو شرکت ارتباطات زیرساخت که امکان ارائه آن وجود دارد ولی ساخت‌ و ساز توسط مشترک در آن مجاز نمی‌باشد.
  • الزامات ارائه خدمت
  • این خدمت در مراکزی ارائه می‌گردد که امکان ارائه خدمت هم‌مکانی وجود ندارد.
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • کلیه ایستگاه‌ها و مراکز زیرساختی

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۷
شناسنامه خدمات

نام خدمت:اجازه استفاده از فضای خام شرکت ارتباطات زیرساخت

شناسه خدمت:13061406103

شرح خدمت: مکانی با امکانات بنا و یا بدون بنا در مراکز یا ایستگاه‌های ماکروویو شرکت ارتباطات زیرساخت که امکان ارائه آن وجود دارد ولی ساخت و ساز توسط مشترک در آن مجاز نمی‌باشد.

 مدارک مورد نیاز:

نحوه دسترسی:

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B):

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G):

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارایه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری:

هزینه ارایه خدمت (ریال): 


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

تلفن همراه:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۶


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*