• شرح مختصر
  • انجام عملیات خدمات نگهداری و انبار‌داری و تعمیر کابل‌های خشکی  و زیر‌دریایی در  مراکز Landing Point کشور.
  • تعرفه
  • توافقی
  • الزامات ارائه خدمت
  • شرکت‌های دارای کابل‌های فیبر نوری بین‌الملل
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • مراکز Landing Point کشور

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۵۳
شناسنامه خدمات

نام خدمت:نگهداری تجهیزات ارتباطی بین الملل

شناسه خدمت:13061406106

شرح خدمت: انجام عملیات خدمات نگهداری و انبار داری و تعمیر کابل‌های خشکی و زیردریایی در مراکز Landing Pointکشور.

مدارک مورد نیاز:

نحوه دسترسی: 


نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B):

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G):

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارایه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری:

هزینه ارایه خدمت (ریال): 


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی: 

پست الکترونیک: پست الکترونیکی اداره کل بازاریابی و امورتجاری

Commercial.contract@tic.ir

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:


تاریخ بروزرسانی : ۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۱۳

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*