• شرح مختصر
  • اتصال فیزیکی  بین تجهیز فنی یک مشترک تا تجهیز فنی شرکت ارتباطات زیرساخت که در هر یک از مراکز فنی، نصب شده و منجر به برقراری تنها یک ارتباط می‌شود.
  • تعرفه
  • دارای تعرفه مصوب نمی‌باشد.
  • الزامات ارائه خدمت
  • دارندگان پروانه مجاز در حوزه ارتباطات ثابت و همراه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • در کلیه ایستگاه‌ها و مراکز  زیرساختی

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۵۳
شناسنامه خدمات

نام خدمت:اجازه استفاده از اتصال فیزیکی- کابل رابط 

شناسه خدمت:13061406107

شرح خدمت: اتصال فیزیکی بین تجهیز فنی یک مشترک تا تجهیز فنی شرکت ارتباطات زیرساخت که در هریک از مراکز فنی شرکت، نصب شده و منجر به برقراری تنها یک ارتباط می‌شود.

 مدارک مورد نیاز:ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، تکمیل فرم پولشویی، ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM

نحوه دسترسی:سایت شرکت ارتباطات زیرساخت، میزخدمت اداره کل بازاریابی و امورتجاری (جهت دریافت روش های ارتباطی با میز خدمت  اینجا را کلیک نمایید.)

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B): دارد

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G): دارد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: حدود یک ماه

ساعات ارایه خدمت:ساعات اداری(از 8 لغایت 16:15)

تعداد بار مراجعه حضوری: دو یا سه بار

هزینه ارایه خدمت (ریال):  به بخش تعرفه در شرح خدمت مراجعه گردد.


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: میزخدمت اداره کل بازاریابی و امور تجاری


تاریخ بروزرسانی : ۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۴۱


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۵۱

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*