• شرح مختصر
  • این خدمت امکان دریافت ترافیک وارده از کریرهای خارجی به اپراتورهای داخل کشور را فراهم می‌کند.
  • شرح کامل
  • این خدمت امکان برقراری مکالمات وارده بین‌الملل، از طریق کریرهای بین‌الملل هریک از اپراتورهای داخل کشور، که دارای مجوز پروانه شبکه و در راستای آزاد سازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل می‌باشد، فراهم می‌کند.
    هدایت ترافیک مکالمات بر پایه هریک از پیش‌کد اپراتورهای داخل کشور می‌ باشد.
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • درگاه‌های بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت

تاریخ بروزرسانی : ۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۳
شناسنامه خدمات

نام خدمت: اتصال به ابر سوئیچ بین الملل وارده

شناسه خدمت:13062489103

شرح خدمت: این خدمت امکان دریافت ترافیک وارده از کریرهای خارجی به اپراتورهای داخل کشور را فراهم می کند.

مدارک مورد نیاز:

نحوه دسترسی:

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B):

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G):

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارایه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری:

هزینه ارایه خدمت (ریال): 


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:


تاریخ بروزرسانی : ۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۲۳

 

به دلیل تغییر نوع ارائه این خدمات براساس مصوبه شماره 2 جلسه 289 مورخ 97/12/19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،این خدمت در داخل شرکت دارای فرآیند نمی باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*