• شرح مختصر
  • راهیابی کدهای خدماتی در محدوده بین‌‌استانی
  • شرح کامل
  • کدهای خدماتی شماره‌هایی با تعداد ارقامی کوتاهتر از شماره‌های معمولی می‌باشند که به منظور توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات یکطرفه ارائه می‌گردد.
    این خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی استانی و دارندگان پروانه ارتباطات  ارائه و شرکت ارتباطات زیر ساخت عملیات راهیابی این کدها را در محدوده بین‌استانی انجام می‌دهد.
  • الزامات ارائه خدمت
  • براساس مصوبه هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و دارندگان پروانه ارتباطات ثابت FCP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجاز به دریافت این خدمت می‌باشند. 
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • کلیه مراکز تحت پوشش شرکت ارتباطات زیرساخت در محدوده بین‌استانی 

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۲۹
شناسنامه خدمات

نام خدمت: ارائه لینک کدهای خدماتی

شناسه خدمت:13062489108

شرح خدمت:راهیابی کدهای خدماتی در محدوده بین استانی
مدارک مورد نیاز:ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، تکمیل فرم پولشویی، ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM
نحوه دسترسی:سایت شرکت ارتباطات زیرساخت، میزخدمت اداره کل بازاریابی و امورتجاری (جهت دریافت روش های ارتباطی با میز خدمت  اینجا را کلیک نمایید.)

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B): دارد

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G): دارد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: حدود یک ماه

ساعات ارایه خدمت:ساعات اداری(از 8 لغایت 16:15)

تعداد بار مراجعه حضوری: دو یا سه بار

هزینه ارایه خدمت (ریال):  به بخش تعرفه در شرح خدمت مراجعه گردد.


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: مراجعه به میز خدمت اداره کل بازاریابی و امور تجاری


تاریخ بروزرسانی : ۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۳۵


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۴۹

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*