• شرح مختصر
  • این خدمت امکان ارسال ترافیک صادره از اپراتورهای داخل کشور به کریرهای خارجی را فراهم می‌کند.
  • شرح کامل
  • این خدمت امکان برقراری ترافیک صادره بین‌الملل را برای کلیه دارندگان پروانه شبکه در راستای آزاد سازی خدمات مکالمه صوتی بین‌الملل، فراهم‌ می‌کند.
    این ارتباط از طریق درگاه‌های بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت از مبدا اپراتورهای داخلی به مقصد کریرهای بین‌الملل همان اپراتور برقرار می‌گردد.
  • نقاط جغرافیایی ارایه خدمت
  • درگاه‌های بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت

تاریخ بروزرسانی : ۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۴
شناسنامه خدمات

نام خدمت: اتصال به ابرسوئیچ بین الملل صادره-OO

شناسه خدمت:13062489100

شرح خدمت: این خدمت امکان ارسال ترافیک صادره از اپراتورهای داخل کشور به کریرهای خارجی را فراهم می کند.

مدارک مورد نیاز:

نحوه دسترسی:

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B):

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G):

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارایه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری:

هزینه ارایه خدمت (ریال): 


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: 


تاریخ بروزرسانی : ۶ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹

 

به دلیل تغییر نوع ارائه این خدمات براساس مصوبه شماره 2 جلسه 289 مورخ 97/12/19 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،این خدمت در داخل شرکت دارای فرآیند نمی باشد.


تاریخ بروزرسانی : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*