• شرح مختصر
  • ارائه پهنای باند ابر انتقال (درحال حاضر پروتکل VPLS) به متقاضیان دارای مجوز، که می‌خواهند ترافیک خود را از پاپ‌های بین‌الملل به سایر مراکز شبکه، انتقال دهند.
  • شرح کامل
  • این خدمت توانایی قراردادن تمام کاربران یک شبکه را بدون توجه به مکان فیزیکی، به صورت مجازی دریک LAN دارا بوده و بهره‌بردار خدمات مذکور، می‌تواند مدیریت شبکه اختصاصی مربوط به خود را بدون هیچگونه وابستگی به تامین‌کننده خدمت (Provider) عهده دار شود.
  • الزامات ارائه خدمت
  • دارندگان پروانه مجاز در حوزه ارتباطات همراه و ثابت  از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • مراکز SC/PC کشور

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۰
شناسنامه خدمات

نام خدمت: ارائه پهنای باند ابر انتقال

شناسه خدمت:13062488101

شرح خدمت:ارائه پهنای باندابر انتقال (در حال حاضر پروتکل VPLS) به متقاضیان دارای مجوز، که می‌خواهند ترافیک خود را از پاپ‌های بین‌الملل به سایر مراکز شبکه، انتقال دهند.


مدارک مورد نیاز:ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، تکمیل فرم پولشویی، ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم‌های مربوط درسامانه CRM

 

نحوه دسترسی:سایت شرکت ارتباطات زیرساخت، میزخدمت اداره کل بازاریابی و امورتجاری (جهت دریافت روش های ارتباطی با میز خدمت  اینجا را کلیک نمایید.)

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B): دارد

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G): دارد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: حدود یک ماه

ساعات ارایه خدمت:ساعات اداری(از 8 لغایت 16:15)

تعداد بار مراجعه حضوری: دو یا سه بار

هزینه ارایه خدمت (ریال):  به بخش تعرفه در شرح خدمت مراجعه گردد.


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی: از طریق سامانه CRM

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:  


تاریخ بروزرسانی : ۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*