• شرح مختصر
  • لینکی است که از نقطه اتصال بین‌الملل با سرویس دهندگان کشور‌های مقابل (Gateway) تا یکی از نقاط شرکت ارتباطات زیرساخت در داخل کشور و بالعکس برقرار می‌گردد.
  • شرح کامل
  • خدمات P2P بین‌الملل جهت انتقال ترافیک مشترکین از نقطه مبداء در داخل کشور تا نقاط اتصال به درگاه‌های بین‌الملل و تحویل به سرویس دهندگان بین‌الملل و بالعکس می‌باشد و به درخواست مشترک، ایجاد Protection برای مسیر به منظور افزایش ضریب اطمینان امکان پذیر است. 
     مشترکین مستقیما با استفاده از تجهیزات انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای کشورهای مجاور به خدمات دهنده اصلی متصل می‌شوند
  • الزامات ارائه خدمت
  • این خدمت در حال حاضر به متقاضیان جدید ارائه نمی‌شود.
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • این خدمت در حال حاضر به متقاضیان جدید ارائه نمی‌شود.

تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۵۵
شناسنامه خدمات

نام خدمت: ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی بین الملل

شناسه خدمت:13062488106

شرح خدمت:لینکی است که نقطه اتصال بین‌الملل با سرویس دهندگان کشورهای مقابل(Gateway) تا یکی از نقاط شرکت ارتباطات زیرساخت در داخل کشور و بالعکس برقرار می گردد.
 
مدارک مورد نیاز:
 
نحوه دسترسی:

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B):

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G):

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارایه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری:

هزینه ارایه خدمت (ریال): 


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی: 

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

تلفن همراه:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:

                   

تاریخ بروزرسانی : ۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۱۱

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*