در حال حاضر این خدمت ارائه نمی گردد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳
شناسنامه خدمات

نام خدمت: ارائه ارتباط ماهواره ای VSAT

شناسه خدمت:13062488111

شرح خدمت:
 
مدارک مورد نیاز:
 
نحوه دسترسی:

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B):

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G):

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارایه خدمت:

تعداد بار مراجعه حضوری:

هزینه ارایه خدمت (ریال): 


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات:                   


تاریخ بروزرسانی : ۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۲

 

در حال حاضر این خدمت ارائه نمی گردد.

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۵۹

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*