/ سئوالات متداول / پرسش های خدمات پهنای باند

پرسش های خدمات پهنای باند

 • در کدام یک از مراکز مخابراتی خدمت پهنای باند اینترنت ارائه می گردد؟

در شش مرکز: تهران، مشهد،شیراز،تبریز،اصفهان،اهواز

 • نحوه محاسبه صورتحساب خدمت پهنای باند اینترنت براساس مصوبه 278 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به چه صورت می باشد؟

بصورت پروفایل کشوری و پرسنتایل با ضریب 95

 • منظور از پروفایل کشوری در مصوبه 278 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمت پهنای باند اینترنت چیست؟

تجمیع مصارف کلیه پورتها در سراسر کشور

 • آیا صورتحساب خدمت پهنای باند ابر انتقال بر اساس Per Port محاسبه می گردد؟

خیر - صورتحساب این خدمت براساس تجمیع پورتها در هر مرکز مخابراتی محاسبه و صادر می گردد.

 • آیا برای محاسبه صورتحساب خدمت پهنای باند ابر انتقال، مبدا و مقصد بصورت جداگانه ترافیک گیری و محاسبه می گردند؟

خیر

 • کمترین ظرفیت ارائه خدمت پهنای باند ابر انتقال چقدر می باشد؟

1Gig

 • آیا خدمت لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی دارای پروتکشن می باشد؟

براساس تقاضای مشتری ارائه می گردد و دارای هزینه مجزا می باشد.

 •  آیا خدمت لینک نقطه به نقطه اختصاصی بین الملل دارای SLA می باشد؟

 بله  

 • کدامیک از مشترکین برای خدمت پهنای باند IXP داخلی مشمول بند 6 مصوبه شماره 2جلسه 214 می شوند؟

مشترکین دارای مجوز تولید محتوا از سازمان فناوری اطلاعات

 • صورتحساب خدمت پهنای باند IXP داخلی چگونه محاسبه می گردد؟

صورتحساب این خدمت براساس مصوبه 214 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بصورت ظرفیتی محاسبه می گردد.

 •  دریافت خدمت  ترانزیت ظرفیت بین الملل شامل چه هزینه هایی است؟

براساس شرایط لینک، شامل هزینه اجاره ماهیانه، هزینه نصب تجهیزات و هزینه نگهداری می باشد.

 • نحوه انعقاد قرارداد خدمت پهنای باند MPLS بین الملل به چه صورت می باشد؟

درخواست مشتریان از طریق پارتنرها به شرکت اعلام و قرارداد با پارتنرها منعقد می گردد.


تاریخ بروزرسانی : ۵ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۳۱