/ سئوالات متداول / پرسش های خدمات پهنای باند

پرسش های خدمات پهنای باند

 • در کدام یک از مراکز مخابراتی خدمت پهنای باند اینترنت ارائه می گردد؟

در شش مرکز: تهران، مشهد،شیراز،تبریز،اصفهان،اهواز

 • نحوه محاسبه صورتحساب خدمت پهنای باند اینترنت براساس مصوبه 278 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به چه صورت می باشد؟

بصورت پروفایل کشوری و پرسنتایل با ضریب 95

 • منظور از پروفایل کشوری در مصوبه 278 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خدمت پهنای باند اینترنت چیست؟

تجمیع مصارف کلیه پورتها در سراسر کشور

 • آیا صورتحساب خدمت پهنای باند ابر انتقال بر اساس Per Port محاسبه می گردد؟

خیر - صورتحساب این خدمت براساس تجمیع پورتها در هر مرکز مخابراتی محاسبه و صادر می گردد.

 • آیا برای محاسبه صورتحساب خدمت پهنای باند ابر انتقال، مبدا و مقصد بصورت جداگانه ترافیک گیری و محاسبه می گردند؟

خیر

 • کمترین ظرفیت ارائه خدمت پهنای باند ابر انتقال چقدر می باشد؟

1Gig

 • آیا خدمت لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی دارای پروتکشن می باشد؟

براساس تقاضای مشتری ارائه می گردد و دارای هزینه مجزا می باشد.

 •  آیا خدمت لینک نقطه به نقطه اختصاصی بین الملل دارای SLA می باشد؟

 بله  

 • کدامیک از مشترکین برای خدمت پهنای باند IXP داخلی مشمول بند 6 مصوبه شماره 2جلسه 214 می شوند؟

مشترکین دارای مجوز تولید محتوا از سازمان فناوری اطلاعات

 • صورتحساب خدمت پهنای باند IXP داخلی چگونه محاسبه می گردد؟

صورتحساب این خدمت براساس مصوبه 214 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بصورت ظرفیتی محاسبه می گردد.

 •  دریافت خدمت  ترانزیت ظرفیت بین الملل شامل چه هزینه هایی است؟

براساس شرایط لینک، شامل هزینه اجاره ماهیانه، هزینه نصب تجهیزات و هزینه نگهداری می باشد.

 • نحوه انعقاد قرارداد خدمت پهنای باند MPLS بین الملل به چه صورت می باشد؟

درخواست مشتریان از طریق پارتنرها به شرکت اعلام و قرارداد با پارتنرها منعقد می گردد.

 • آیا خدمت ترانزیت IP بین المل دارای SLA می باشد؟

بله

 • آیا برقراری خدمت پهنای باند MPLS بین الملل از مبدا مورد نظر تا مجتمع انقلاب اسلامی یعنیLocal Loop بر عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است؟

خیر برقراری ارتباط فوق برعهده مشترک می باشد


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۱۴