• شرح مختصر
  • تار‌تاریک به تارهای فیبر‌نوری مازاد شبکه مادر مخابراتی کشور گفته می‌شود که از دو سمت آزاد بوده و به هیچ تجهیز فعالی متصل نمی‌باشد و بر حسب مسافت (کیلومتری) به مشترکین واجد شرایط ارائه می‌گردد. 
  • الزامات ارائه خدمت
  • دارندگان پروانه‌های ارائه خدمات ارتباطی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در چارچوب پروانه، مجاز به ایجاد شبکه هستند. دستگاه‌ها و دانشگاه‌هایی که براساس دستورالعمل ارائه خدمت تارتاریک شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه بهره‌برداری از  این خدمت را دارند.
  • نقاط جغرافیایی ارائه خدمت
  • در مسیرهای دارای دو کابل فیبر‌نوری موازی درون استانی

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳
شناسنامه خدمات

نام خدمت:اجازه استفاده از تار تاریک

شناسه خدمت:13061406104

شرح خدمت: تار تاریک به تارهای فیبر نوری مازاد شبکه مادر مخابراتی کشور گفته می‌شود که از دو سمت آزاد بوده و به هیچ تجهیز فعالی متصل نمی‌باشد و بر حسب مسافت (کیلومتری) به مشترکین واجد شرایط ارائه می‌گردد.

 مدارک مورد نیاز:ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، تکمیل فرم پولشویی، ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM

نحوه دسترسی:سایت شرکت ارتباطات زیرساخت، میزخدمت اداره کل بازاریابی و امورتجاری (جهت دریافت روش های ارتباطی با میز خدمت  اینجا را کلیک نمایید.)

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار(G2B): دارد

خدمت به دیگر دستگاه های دولتی(G2G): دارد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: حدود یک ماه

ساعات ارایه خدمت:ساعات اداری(از 8 لغایت 16:15)

تعداد بار مراجعه حضوری: دو یا سه بار

هزینه ارایه خدمت (ریال):  به بخش تعرفه در شرح خدمت مراجعه گردد.


نحوه دسترسی به خدمت(درخواست خدمت)

اینترنتی:

پست الکترونیک:

تلفن گویا یا مرکز تماس:

پیام کوتاه:

دفاتر ارایه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات: مراجعه به میز خدمت اداره کل بازاریابی و امور تجاری


تاریخ بروزرسانی : ۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۴۴


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۵۰

فرم نظرسنجی خدمت

نظر سنجی میزان رضایت از اطلاع رسانی خدمت
1-میزان رضایت از تعاریف ارائه شده

*
2-میزان اطلاع رسانی درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت

*
3- میزان اطلاع رسانی شناسنامه خدمت

*
4-نحوه اطلاع رسانی در خصوص فرآیند ارائه خدمت

*