• راهنمای سامانه مدیریت مشترکین 

چنانچه تمایل به دریافت خدمات  از شرکت ارتباطات زیرساخت می باشید، فایل راهنمای ثبت درخواست مشتریان را دریافت کرده و مطابق با راهنما درخواست خدمات نمایید.

راهنمای مشتریان

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۱۳
/ راهنمای خدمات شرکت