/ راهنمای خدمات شرکت

راهنمای استفاده از سامانه ارتباط با مشتریان

  • راهنمای سامانه مدیریت مشترکین 

چنانچه تمایل به دریافت خدمات  از شرکت ارتباطات زیرساخت می باشید، فایل راهنمای ثبت درخواست مشتریان را دریافت کرده و مطابق با راهنما درخواست خدمات نمایید.

راهنمای متنی

راهنمای دیجیتال

 

تاریخ بروزرسانی : ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۴۲