/ راهنمای خدمات شرکت

راهنمای دریافت خدمات

((قابل توجه مشتریان دریافت خدمات))

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده و قبلاً خدمات دریافت نموده اید فایل راهنمای ثبت درخواست مشتریان را دریافت کرده و پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور( که قبلاً دریافت نموده اید ) مطابق با راهنما درخواست خدمات فرمایید.

راهنمای ثبت درخواست مشتریان 

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت نبوده و قبلاً خدمات دریافت ننموده اید فایل راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات را دانلود نموده و مطابق با راهنما، ثبت نام و درخواست خدمات فرمایید.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۲۴