• راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات

 چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت نبوده و قبلاً خدمات دریافت ننموده اید فایل راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات را دانلود نموده و مطابق با راهنما، ثبت نام و درخواست خدمات فرمایید.

راهنمای ثبت نام متقاضیان دریافت خدمات 

راهنمای تنظیمات pop-up مرورگرها جهت دریافت فرم استفاده از امکانات از سامانه CRM

 • راهنمایی ثبت درخواست دریافت خدمات در سامانه ارتباط با مشتریان CRM

چنانچه از مشتریان شرکت ارتباطات زیر ساخت بوده و قبلاً خدمات دریافت نموده اید فایل راهنمای ثبت درخواست مشتریان را دریافت کرده و پس از وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور( که قبلاً دریافت نموده اید ) مطابق با راهنما درخواست خدمات فرمایید.

راهنمای ثبت درخواست مشتریان 

راهنمای کاربر درسامانه CRM

راهنمای کاربر در سامانه CRM(فایل صوتی وتصویری)

راهنمای کاربر جهت جمع آوری خدمات در سامانه CRM

راهنمای مشترک جهت جمع آوری خدمات در سامانه CRM


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۴۲
 راهنمایی درخواست خدمت پهنای باند در سامانه ارتباط با مشتریان CRM
 • ارائه پهنای باند اینترنت
 • ارائه پهنای باند ابر انتقال
 • ارائه پهنای باند داده داخلی (NIN)
 • ارائه شبکه اختصاصی مجازی(VPN)
 • ارائه پهنای باند داخلی IXP
 • ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی
 • ارائه کانال پایه اختصاصی داخلی

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰
   راهنمایی درخواست خدمت جانبی زیرساخت ارتباطی در سامانه ارتباط با مشتریان CRM

 


  تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۴۳
  / راهنمای خدمات شرکت