پرسش های خدمات ارائه زیرساخت برقراری مکالمه

 

  • کدام شرکت ها خدمات مکالمه بین الملل را ارائه می دهند؟

شرکت های ارائه دهنده خدمات مکالمات بین الملل

  • آیا الزام امنیتی برای خدمت اتصال به ابر سوئیچ بین شهری وجود دارد؟

بله


تاریخ بروزرسانی : ۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۵۳