پرسش های خدمات ارائه زیرساخت برقراری مکالمه

 

  • کدام شرکت ها خدمات مکالمه بین الملل را ارائه می دهند؟

شرکت های ارائه دهنده خدمات مکالمات بین الملل

  • آیا الزام امنیتی برای خدمت اتصال به ابر سوئیچ بین شهری وجود دارد؟

بله

  • شرط ورود به حوزه ترافیک تلفن بین الملل چیست؟

هر شرکت ارتباطی که تمایل به فعالیت در حوزه ارتباطی داشته باشد باید دارای پروانه شبکه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان تنظیم مقررات ارتباطاد در هریک از حوزه های ذیل بوده باشد که شامل: پروانه خدمات تلفن همراه(MNO)، پروانه شبکه ارتباطات ثابت(FCP)، اپراتور مجازی تلفن همراه(MVNO)، پروانه انتقال داده مبتنی بر بیسیم ثابت(FWA)، پروانه ایجاد بهره برداری از شبکه های انتقال داده نوری(FTTx)

  • چگونه باید نسبت به عقد قرارداد انتقال مکالمات بین الملل اقدام نمود؟

در صورت داشتن هر یک از پروانه های ارائه خدمات ارتباطی با مراجعه به اداره کل بازاریابی و امورتجاری شرکت ارتباطات زیرساخت می توان نسبت به ارائه درخواست در این خصوص اقدام نمود.

  • آیا می توان با اپراتورهای خدمات ارتباطی از جمله همراه امول و مخابرات ایران و ... بابت فعالیت در زمینه حمل ترافیک وارده وصادره بین الملل قرارداد بست؟

بله هر شرکت ارتباطی دارای پروانه، مجاز به عقد قرارداد با سایر اپراتورها و یا شرکت های دارای پروانه شبکه ارتباطی می باشد.

  • در صورت عقد قرارداد با شرکت های دارای قرارداد انتقال مکالمات بین الملل که به صورت مستقیم با کریرهای بین المللی قرارداد دارند محاسبه سهم درآمد طرفین چگونه می باشد؟

محاسبه سهم درآمد شرکت طرف قرارداد با اپراتور اصلی به منظور حمل ترافیک تلفنی بین الملل بر مبنای نرخ عمده فروشی موضوع تبصره 3 ماده 2-4 مصوبه 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد.

  •  آیا می توان مستقیم با کریرهای خارجی قرار داد بست؟

بله در صورت داشتن پروانه شبکه از سازمان تنظیم مقرررات و قرارداد انتقال ترافیک تلفن بین الملل با شرکت ارتباطات زیرساخت

  • آیا خدمت کدخدماتی دارای تعرفه مصوب می باشد؟

بله مصوبه شماره یک جلسه 214 مورخ 94/2/20 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴